OM RECOVERY BULLS

RECOVERY BULLS er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætsfællesskaber. 

– Fordi udsatte fortjener en chance –

 

HVAD VI KAN OG VIL

RECOVERY BULLS er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætstilbud.

 

Mange kommer med meget dårlige erfaringer og en meget stor viden om, hvad de ikke er gode til. I RECOVERY BULLS handler det ikke om at vinde, men om at være med.

 

At være en del at et fællesskab omkring idræt giver den enkelte mod på forandring.  

RECOVERY BULLS fokuserer vi på at tage ansvar i eget liv og gennem fællesskabet i klubben , at udligne social ulighed, og være en del af et fællesskab. 

 

Alle arrangementer foregår i et kærligt, stof- og alkoholfrit miljø, hvor alle kan deltage. Alle, der deltager i eller bidrager til afvikling af RECOVERY BULLS´ idrætsarrangementer, forpligter sig til at vise en adfærd, der tilgodeser det sociale samvær og sikkerheden omkring idrætsudøvelsen. 

RECOVERY BULLS er et uafhængigt og frivilligt idrætsfællesskab. 

 

Vi besluttede fra starten, at tilbuddet skal gælde for alle former for socialt udsatte mennesker, og det har vist sig at være det helt rigtige. Vi er en stor skare af mennesker, der mødes. 

Alle socialt udsatte, der er fyldt 18, kan deltage. 

 

Man behøver ingen henvisning, der er hverken tilmeldings- eller mødepligt, og bedst af alt: det er næsten gratis at deltage. Med et årligt kontingent på 50 kr. kan de fleste være med. 

 

RECOVERY BULLS opfordrer til, at det altid er idrættens positive værdier, der er i højsædet. 

Vi henstiller derfor til, at alle i deres omgang med de øvrige deltagere, officials og publikum fremstår som gode eksempler og som ambassadører for udsatte-idrætten. 

 

Vi er kommet godt fra start og vokser hele tiden. Vi har nu afdelinger i Esbjerg, Ålborg, KBH, Kalundborg, Vordingborg, Slagelse og Odense – og det stopper ikke her. Flere kommuner har allerede tilkendegivet at de ønsker RECOVERY BULLS til netop deres by.

 

MÅLGRUPPE

RECOVERY BULLS er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idræts- bevægelsesaktiviteter kan løfte livsglæden hos mennesker i udsatte livspositioner. Formålet med RECOVERY BULLS er at sætte en bevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætsfællesskaber. 

– Fordi alle har ret til at være en del af et positiv fællesskab – 

RECOVERY BULLS er et tilbud til mennesker i udsatte livspositioner, og med dette menes der indenfor følgende områder af udsathed: 

Hjemløse, mennesker med misbrugsproblematikker, mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed, mennesker i kriminalitet, i prostitution og mennesker ramt af fattigdom, ensomhed eller andre komplekse problemstillinger.

Alle arrangementer foregår i et kærligt, stof- og alkoholfrit miljø. 

*Frivillige samt medlemmer skal alle kunne fremvise en ren børneattest.

OM RECOVERY BULLS

RECOVERY BULLS er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætsfællesskaber. 

– Fordi udsatte fortjener en chance –

 

HVAD VI KAN OG VIL

RECOVERY BULLS er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætstilbud.

Mange kommer med meget dårlige erfaringer og en meget stor viden om, hvad de ikke er gode til. I RECOVERY BULLS handler det ikke om at vinde, men om at være med.

At være en del at et fællesskab omkring idræt giver den enkelte mod på forandring.  

RECOVERY BULLS fokuserer vi på at tage ansvar i eget liv og gennem fællesskabet i klubben , at udligne social ulighed, og være en del af et fællesskab. 

Alle arrangementer foregår i et kærligt, stof- og alkoholfrit miljø, hvor alle kan deltage. Alle, der deltager i eller bidrager til afvikling af RECOVERY BULLS´ idrætsarrangementer, forpligter sig til at vise en adfærd, der tilgodeser det sociale samvær og sikkerheden omkring idrætsudøvelsen. 

RECOVERY BULLS er et uafhængigt og frivilligt idrætsfællesskab. 

Vi besluttede fra starten, at tilbuddet skal gælde for alle former for socialt udsatte mennesker, og det har vist sig at være det helt rigtige. Vi er en stor skare af mennesker, der mødes. 

Alle socialt udsatte, der er fyldt 18, kan deltage. 

Man behøver ingen henvisning, der er hverken tilmeldings- eller mødepligt, og bedst af alt: det er næsten gratis at deltage. Med et årligt kontingent på 50 kr. kan de fleste være med. 

RECOVERY BULLS opfordrer til, at det altid er idrættens positive værdier, der er i højsædet. 

Vi henstiller derfor til, at alle i deres omgang med de øvrige deltagere, officials og publikum fremstår som gode eksempler og som ambassadører for udsatte-idrætten. 

Vi er kommet godt fra start og vokser hele tiden. Vi har nu afdelinger i Esbjerg, Ålborg, KBH, Kalundborg, Vordingborg, Slagelse og Odense – og det stopper ikke her. Flere kommuner har allerede tilkendegivet at de ønsker RECOVERY BULLS til netop deres by.

MÅLGRUPPE

RECOVERY BULLS er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætsfællesskaber. 

– Fordi udsatte fortjener en chance – 

RECOVERY BULLS er et tilbud til socialt udsatte, og med dette menes der indenfor følgende områder af udsathed: 

Hjemløse, mennesker med misbrugsproblematikker, mennesker med sindslidelse, mennesker i prostitution og mennesker ramt af fattigdom eller andre store og sammensatte sociale problemer.

Alle arrangementer foregår i et kærligt, stof- og alkoholfrit miljø. 

Eksempler der ikke er omfattet af tilbudet:

Problematikker som, psykiske funktionsnedsættelser, udviklingshæmmede, senhjerneskade,

integration og handicap er ikkeomfattet af betegnelsen socialt udsatte i RECOVERY BULLSregi.

*Frivillige samt medlemmer skal alle kunne fremvise en ren børneattest.

RECOVERY BULLS Danmark
CVR: 37803049  / Reg: 9570 Konto: 11942172  /  
kontakt@recoverybulls.dk